Com a mesura de força major a causa de la pandèmia del COVID-19, Escubedo romandrà tancat del 30/03 al 13/04, ambdós inclosos.

Per gamma

UP-MOD

La gamma de terminals UP-MOD està bàsicament dissenyada per contactes entre una femella i un pin. Òbviament, pel seu disseny, tots aquests terminals han d'anar connectoritzats per a realitzar connexions modulars.

Depenent de la distància entre pins tindrem els contactes corresponents als diferents passos que integren aquesta sèrie, pas 2,54 i pas 3,96. En ambdues gammes s'incorporen gran quantitat de connectors femella i connectors mascle porta pins.