Productes

En aquest nivell d'agrupació trobem tots els terminals de dimensions semblants i susceptibles d'agrupar-se dins d'un mateix grup. La principal variable d'agrupació és la mida de la connexió. D'aquesta manera trobem totes les sèries d'1,5 mm, 2,3 mm, 2,8 mm, etc.

Aquest nivell d'agrupació és el que s'utilitza per fer la primera classificació del catàleg i és el que origina els diversos capítols, des de la sèrie UP-MOD fins a la sèrie de terminals diversos.