Per sèrie

Connectors i terminals RAST 5

RAST 5. Pas 5 mm en diferents versions, SNAP IN IDC i Crimp CONNECT

Aquesta sèrie engloba tots aquells terminals i connectors destinats a fer connexions sota l'estàndard RAST 5, o connexions amb pas entre femelles de 5 mm.

La gamma Crimp CONNECT designa aquells sistemes de connexió que sota l'estàndard RAST 5 es creen a partir de terminals encastats, existint una gamma per a la connexió directa a PCB i una altra basada en els terminals de la gamma UP-TP per a la realització de connexions indirectes.

La gamma SNAP in IDC és la que designa aquells terminals que utilitzant la tecnologia IDC i després introduir-se en els seus connectors creen connexions IDC totalment compatibles utilitzant sistemes de encast tradicionals.