Per sèrie

Terminals per a cargol

Aquesta sèrie es subdivideix bàsicament en dos grans grups, terminals per cargol amb suport d'aïllant i terminals per cargol sense suport de aïllant.

Dins de cada subsèrie trobem les diferents mesures de placa (diàmetre exterior) i totes les solucions que en aquesta família del connexionat pretén oferir Escubedo.