Per gamma

UP-FIT

La gamma UP-FIT és un nou sistema de connexió utilitzat de manera intensiva en sectors com el de la refrigeració domèstica, la refrigeració comercial o l’electrònica, que incorpora un mecanisme de secondary lock adaptat als connectors, tant porta-mascle com porta-femella.

Una vegada s’ha introduït el terminal i el connector s’ha fixat amb el seu primary lock, una porta abatible a la part posterior del connector el tanca i estableix un secondary lock que no permet que els terminals puguin despendre’s del connector i generar una desconnexió.

La nova gamma de connectors va de les 2 a les 16 vies i permet connectors porta-mascle per a panell i volants.

Els terminals estan disponibles en llautó Sn i en bronze Sn, mentre que els connectors estan disponibles en materials V2, V0 i V2 No Flame.

 

Sèries d'aquesta gamma

 

Famílies d'aquesta gamma