Per sèrie

Sèrie 6.3 (.250)

La sèrie 6.3 és la sèrie estàndard de major utilització en tots els mercats, tant electrodomèstics com automoció. El seu establiment en el mercat com a punt de referència ha fet que es converteixi en una de les gammes més àmplies de connectivitat per poder solucionar totes les necessitats de connexió.

En aquesta sèrie estan presents la pràctica totalitat de les gammes disponibles a Escubedo.