Política de privacitat

 • Home
 • >
 • Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

INTRODUCCIÓ

La seva privadesa és important per a nosaltres, així que, mitjançant aquest document, us expliquem quines dades recollim dels usuaris, com les utilitzem i per a què, entre altres indicacions.

Per a la vostra informació, mai demanarem més informació de la que realment necessitarem per als serveis requerits; mai no la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o amb la seva autorització prèvia; i mai no utilitzarem les seves dades per a una altra finalitat no indicada prèviament.

Com a usuaris, haurà de llegir atentament aquesta Política de privadesa de manera regular, i sempre que introduïu les vostres dades personals, ja que aquest document pot patir modificacions ja que el prestador pot modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer a la web per complir amb la normativa o actualitzar la política, i sense que hi hagi l'obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, i és suficient la publicació al lloc web del prestador.

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

Identitat: ESCUBEDO CONNECTION SYSTEMS S.A.U. (també el prestador)
NIF: A08421190
Adreça postal: Ctra. de Girona-Olot, Km. 35,5, 17843, Riudellots de la Creu, Girona
Correu electrònic: info@escubedo.com

 

ESCUBEDO CONNECTION SYSTEMS S.A.U., com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d'índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

 

MÈTODE D'OBTENCIÓ DE LES DADES, QUINES DADES RECABEM i LA SEVA FINALITAT:

Les dades que recollim, la manera com les obtenim i la finalitat del tractament és la següent:

 1. Formulari de contacte:
 • Dades requerides: nom i cognoms, empresa, adreça, fax, mail, telèfon
 • Finalitat: per respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l'Usuari
 • Legitimació: consentiment de l'usuari
 1. Formularis de subscripció a la newsletter:
 • Dades requerides: nom i cognom, mail
 • Finalitat: Enviar informació comercial del teu interès sobre els nostres productes i/o serveis a través del mail SMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l'Usuari ho hagi consentit expressament;
 • Legitimació: Consentiment de l'usuari
 1. Formulari de sol·licitud de mostres:
 • Dades requerides: nom i cognoms, empresa, adreça, fax, mail, telèfon
 • Finalitat: per proporcionar a l'usuari les mostres requerides per l'usuari
 1. Formulari enviament CV:
 • Dades requerides: nom i cognoms, adreça, email, telèfon, hobbies, carrera professional, CV
 • Finalitat: Fer partícip l'interessat en els processos de selecció de personal oberts actualment o per a futurs processos en què el candidat pugui encaixar. Per poder dur a terme aquesta selecció ESCUBEDO CONNECTION SYSTEMS S.A.U. podrà realitzar test psicotècnics o proves competencials per validar si el seu perfil compleix els requisits de la vacant i no podent ser utilitzats per a altres finalitats. La informació està detallada a l'apartat d'enviament CV d'aquesta política.
 • Legitimació: consentiment de l'usuari
 1. Dur a terme la relació contractual i les gestions administratives, fiscals i comptables anàlogues i que siguin necessàries virtut de la legislació vigent
 • Dades requerides: nom i cognoms, telèfon, adreça, DNI, email, signatura
 • Finalitat: dur a terme la gestió comercial fiscal i administrativa interna
 • Legitimació: Consentiment de l'interessat i relació contractual
 1. Dur a terme enquestes de satisfacció
 • Dades requerides: empresa, dades de contacte
 • Finalitat: dur a terme l'enquesta i analitzar els resultats per fer millores en el nostre servei i qualitat.
 • Legitimació: Consentiment de l'interessat

 

Les fotografies penjades a la web són propietat d'ESCUBEDO CONNECTION SYSTEMS S.A.U.

Podeu revocar en qualsevol moment el vostre consentiment remetent un escrit amb l'assumpte "Baixa" al mail ressenyat.

D'acord amb la LSSICE, ESCUBEDO CONNECTION SYSTEMS S.A.U. no fa pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'Usuari. En conseqüència, a totes les comunicacions que rebrà del prestador, l'usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les vostres dades personals per a cap altre fi de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les vostres dades.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES:

Les vostres dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceix el vostre dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem les vostres dades en els terminis legalment previstos en les disposicions aplicables.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES:

ESCUBEDO CONNECTION SYSTEMS S.A.U. únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d'una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el compte si hi pot haver indicis de la comissió d'algun delicte per part de l'usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquell moment el prestador.

La informació que ens proporcioneu a través d'aquest lloc web serà allotjada als servidors d'ESCUBEDO CONNECTION SYSTEMS S.A.U., contractats a l'empresa que presta el servei d'allotjament de la web. El tractament de les dades de l'entitat està regulat mitjançant un contracte d'encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa.

Així mateix, el prestador utilitza determinades eines per prestar serveis necessaris per al desenvolupament de lactivitat, podent emmagatzemar les seves dades. Aquestes eines són les següents:

Google Analytics: per fer una anàlisi i mètrica de l'ús que els usuaris fan del web a través de les cookies. La informació que generen i recopilen aquestes galetes sobre l'ús (incloent-hi l'adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google Inc., ubicada a Delaware, 1600 Amphitheatre Parkway, muntaré View (Califòrnia), CA 94043 dels Estats Units ("Google" ), als seus servidors dels Estats Units.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES:

Com a usuari-interessat, podeu sol·licitar l'exercici dels següents drets davant ESCUBEDO CONNECTION SYSTEMS S.A.U. presentant un escrit a l'adreça postal de l'encapçalament o enviant un correu electrònic ainfo@escubedo.com, indicant com a Assumpte: “PROTECCIÓ DE DADES: DRETS DELS AFECTATS”.

Drets:

 • Dret d'accés: permet a l'interessat conèixer i obtenir informació sobre les vostres dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets
 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives
 • Dret d'oposició: dret de l'interessat que no es dugui a terme el tractament de les vostres dades de caràcter personal o s'hi cessi.
 • Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals conservades, per tal de limitar-ne el futur tractament, per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a linteressat, perquè aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils): dret a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament

Com a usuari, teniu dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afecta la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control si considera que els seus drets s'han vist vulnerats en relació amb la protecció de les seves dades (aepd.es).

INFORMACIÓ ADDICIONAL

MESURES DE SEGURETAT:

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el robatori, el tractament o l'accés no autoritzat, d'acord amb l'estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen els requisits i les condicions d'integritat i seguretat establertes a la normativa vigent.

IDIOMA

L'idioma aplicable a aquesta política de privadesa és el castellà. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en català.

XARXES SOCIALS

Us informem que ESCUBEDO CONNECTION SYSTEMS S.A.U. pot tenir presència a les xarxes socials. El tractament de les dades que es duguin a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials d'ESCUBEDO CONNECTION SYSTEMS S.A.U. es regirà per aquest apartat, així com per a aquelles condicions dús, polítiques de privadesa i normatives daccés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per lusuari.

ESCUBEDO CONNECTION SYSTEMS S.A.U. tractarà les vostres dades amb les finalitats d'administrar correctament la vostra presència a la xarxa social, informant d'activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

- Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que facin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que ESCUBEDO CONNECTION SYSTEMS S.A.U. considereu inadequats.

- I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l'ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, ESCUBEDO CONNECTION SYSTEMS S.A.U. es reserva la potestat de retirar, sense avís previ del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inadequats.

En tot cas, si remet informació personal a través de la xarxa social, ESCUBEDO CONNECTION SYSTEMS S.A.U. quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a aquesta plataforma i l'usuari, en cas de voler-les conèixer, ha de consultar les condicions particulars corresponents de la xarxa en qüestió.

ENVIAMENT CV

En cas que l'usuari enviï el seu CV a través del nostre web, se us informa que les dades aportades seran tractades per fer-lo partícip dels processos de selecció que hi pugui haver, duent a terme una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l'objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant del Responsable. Informem que aquest és l'únic procediment oficial per acceptar el vostre currículum, per la qual cosa no s'acceptaran els currículums remesos per un altre procediment diferent. En cas de produir-se alguna modificació en les dades, us preguem ens ho comuniqueu per escrit al més aviat possible, a fi de mantenir les vostres dades degudament actualitzades.

Les dades es conservaran durant un termini màxim d'un any transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la destrucció posterior. En aquest sentit, transcorregut aquest termini, i si voleu continuar participant en els processos de selecció del Responsable, us preguem que ens remeti novament el vostre currículum.

 

CANVIS A LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

ESCUBEDO CONNECTION SYSTEMS S.A.U. es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a ESCUBEDO CONNECTION SYSTEMS S.A.U. en els termes establerts en aquesta política per a l'exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas no té caràcter retroactiu.

 

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre ESCUBEDO CONNECTION SYSTEMS S.A.U. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a què se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Girona.