Com a mesura de força major a causa de la pandèmia del COVID-19, Escubedo romandrà tancat del 30/03 al 13/04, ambdós inclosos.

Per sèrie

Terminals diversos

En aquesta sèrie queden englobats els terminals que per les seves característiques o funcionalitat no poden enquadrar dins de les sèries anteriors.