Per sèrie

Terminals diversos

En aquesta sèrie queden englobats els terminals que per les seves característiques o funcionalitat no poden enquadrar dins de les sèries anteriors.