Per família

Connexions pas 3.96 per a pin 0.8 x 1.6 mm

 

Gammes d'aquesta família

 

Sèries d'aquesta família