Per família

Connexions pas 2.54 per a pin 0.63 x 0.63mm

 

Gammes d'aquesta família

 

Sèries d'aquesta família