Notícies

Reorganització de la secció de matriceria

Escubedo reorganitza una de les àrees principals: la secció de matriceria

Escubedo reorganitza una de les àrees principals: la secció de matriceria

Un dels punts forts d’Escubedo és la fabricació pròpia de matrius per a la producció de terminals propis. Durant els últims anys aquesta és una de les seccions que hem potenciat més, tant per augmentar la capacitat de fabricació com per incrementar el grau de precisió que poden oferir les nostres matrius.

Actualment, a més de la inversió en màquines d’erosió per fil, hem invertit en màquines de mecanitzat ràpid capaces de treballar amb materials molt durs, i hem afegit al procés les millors eines de metrologia.