Notícies

Processos de sobremoldejat en continu

Sobreinjecció en sensors per a automoció

En els últims mesos hem instaurat processos de sobremoldejat en continu sobre bandes de terminals estampades a la nostra planta. El procés s’inicia amb la producció dels inseriments metàl·lics que, un cop fabricats, es bobinen per al seu posterior procés de sobreinjecció. La banda metàl·lica amb els inseriments s’introdueix en un motlle d’injecció en el qual una PA66 carregada amb Mb sobreinjecta en els inseriments el plàstic necessari.

Aquesta injecció es realitza amb broquets calents accionats per vàlvules d’agulla. Quan la sobreinjecció ha finalitzat, les peces passen per un sistema de control de visió que verifica el 100% de totes elles i per una estació de tall final.

Aquestes peces van destinades a sensors per al mercat d’automoció.