Notícies

Nous datasheets de productes al nostre web

L’automatització en la generació i actualització dels datasheets és un gran avenç intern que repercuteix positivament als nostres clients.

Després de mesos de feina, hem aconseguit implantar un nou sistema de generació i actualització automàtic dels datasheets o fitxes tècniques de tots els productes que tenim al nostre web.

De cara als clients i als usuaris del web d’Escubedo, aquesta millora es tradueix en uns datasheets amb la informació més clara i organitzada. A partir d’ara, per exemple, trobarem la dada de corrent màxima per a cadascun dels acabats i no només per referències com fins ara. També hi apareixeran desglossades i més clarament identificades les regulacions que compleix el producte en qüestió. A nivell visual, per facilitar la lectura de les dades, hem reconvertit l’antiga taula de compatibilitats en un llistat i hem donat un aspecte més net als gràfics.

Una altra novetat és que aviat tots els connectors tindran també el seu propi datasheet o fitxa tècnica.

De portes endins, el fet de poder generar els datatsheets dels productes de manera automàtica a partir de la base de dades del web i de poder-los actualitzar de manera massiva és un gran avenç que suposa un important estalvi de temps, que podrem invertir en donar encara més qualitat de servei als nostres clients.

Actualment ens trobem en ple procés d’actualització dels datasheets i esperem tenir-ho enllestit en les properes setmanes perquè ja es puguin veure i descarregar les noves fitxes tècniques.