Notícies

Implantació de Qlikview

Nou software per millorar l’anàlisi dels processos

Escubedo ha implantat el sistema Qlikview com a software de Business Intelligence per a l’anàlisi de dades. Aquesta aplicació permet obtenir una anàlisi directa dels principals paràmetres dels nostres processos, i estableix indicadors i quadres de comandament d’una forma ràpida i àgil.

La implantació d’aquest sistema incidirà en l’anàlisi de tots els procediments i negocis d’Escubedo, SA de manera progressiva, i millorarà l’eficiència i l’operativitat.