Tots els productes d'Escubedo SA s'agrupen en tres nivells, la combinació dels quals determina pràcticament el disseny, la funcionalitat i les característiques de cada terminal o connector.

Per gamma

Depenent del disseny adoptat per crear determinades funcionalitats en els terminals, els terminals d'Escubedo es divideixen en gammes.

Cada gamma aporta al terminal unes determinades característiques, mecàniques o elèctriques, que en milloren el comportament per aconseguir connexions que compleixin perfectament els requeriments de la funció que han de realitzar.

De totes les gammes d'Escubedo en destaquem les següents, per les seves diverses propietats i característiques:

Per sèrie

En aquest nivell d'agrupació trobem tots els terminals de dimensions semblants i susceptibles d'agrupar-se dins d'un mateix grup. La principal variable d'agrupació és la mida de la connexió. D'aquesta manera trobem totes les sèries d'1,5 mm, 2,3 mm, 2,8 mm, etc.

Aquest nivell d'agrupació és el que s'utilitza per fer la primera classificació del catàleg i és el que origina els diversos capítols, des de la sèrie UP-MOD fins a la sèrie de terminals diversos.

Per família

Entenem per família els dissenys bàsics en què podem dividir un terminal.

Això afecta bàsicament els terminals endollables, en què tindrem femelles, femelles per a connector, banderes, banderes per a connector, mascles, etc.

Aquest nivell d'agrupació genera les diferents pàgines dins d'un capítol a cada una de les sèries.