Mascles Plans

Aquests terminals constitueixen una de les gammes de producte bàsica dins del catàleg Escubedo.