Notícies

  • Home
  • >
  • Notícies
  • >
  • Un nou paletitzador robotitzat millora els processos logístics d’Escubedo

Un nou paletitzador robotitzat millora els processos logístics d’Escubedo

L’estalvi de temps i una major adaptabilitat a les necessitats dels clients són els avantatges que aporta el nou paletitzador robotitzat a Escubedo.

El nou paletitzador robotitzat d’Escubedo és un conjunt d’eines que ens permet preparar les expedicions i qualsevol moviment de producte acabat de forma automatitzada. Aquest paletitzador està format per una cinta de sortida de capses que recull el material procedent de les sis línies de magatzem de manera automàtica, les identifica i les condueix mitjançant diferents carrils de sortida cap a un robot, que és el braç paletitzador. En funció de la presentació dels productes, que poden anar solts o bé dins de rotllos o discos, utilitzem vuit tipus diferents de capses.

La implantació del nou paletitzador robotitzat està plantejada en dues fases.

En la primera fase, ja consolidada i en ple funcionament, s’ha definit la forma estàndard de paletitzar cada tipus de capsa. Això significa que a l’hora de preparar una expedició, el sistema de preembalatge automàtic calcula la quantitat de palets que seran necessaris i com distribuirà les capses a cada palet. Aquesta informació es comunica al magatzem, també automatitzat, perquè tregui totes les capses necessàries en l’ordre preestablert. Les capses arriben als diferents punts de sortida i el braç paletitzador les recull i les col·loca al palet en la posició prèviament determinada.

Quan el palet està finalitzat, o bé perquè ha arribat al màxim possible de capses o bé perquè la comanda està completada, el paletitzador allibera el palet, que es trasllada automàticament cap a la sortida de la línia de paletització. Per tant, podem fer palets automatitzats per a tots els tipus de capses que fem servir, però no podem combinar diferents tipus de capses en un mateix palet, sinó que han de ser totes iguals. Això vol dir que les expedicions encara necessiten la intervenció d’operaris per tal de crear palets multicapsa i optimitzar així l’enviament.

En la segona fase d’implantació, el nou paletitzador robotitzat ha de ser capaç de crear palets que continguin diferents tipus de capses de forma òptima. Actualment ja estem fent proves mecàniques dels palets multicapsa i confiem que estarà ja en funcionament de cares a setembre.

Els principals avantatges de disposar d’un paletitzador robotitzat és l’estalvi de temps per a Escubedo i la capacitat d’adaptació a les necessitats dels clients. D’una banda, produir i documentar els palets és molt més ràpid i s’elimina qualsevol risc d’error humà perquè no cal que hi intervingui cap operari. D’altra banda, quan les necessitats dels clients s’allunyen dels nostres estàndards, el paletitzador robotitzat ens permet crear una fórmula particular, evitant qualsevol confusió o manipulació posterior per oblit o error.