Notícies

Restriccions en els mercats de matèries primeres

La creixent demanda de metalls no ferrosos i acer requereix una millor planificació en les compres i la producció d’aquestes matèries primeres.

Al llarg del 2017, la demanda de matèries primeres en els mercats de l’automoció, els electrodomèstics i l’electrònica ha viscut un important augment. A Escubedo hem treballat amb esment per tal de donar resposta a les necessitats dels nostres clients i complir amb tots els compromisos. Creiem que, tot i algunes dificultats puntuals, ho hem aconseguit, però el nostre objectiu és fer-ho encara millor l’any vinent.

Per aquest motiu i essent conscients de la situació actual del mercat, voldríem demanar als nostres clients una previsió acurada de les seves necessitats, en la mesura del possible, que ens permeti planificar amb temps tant l’aprovisionament de les matèries primeres com la fabricació dels nostres productes. Això ens ajudarà a millorar el nostre servei i, per tant, reportarà en un benefici per als nostres clients.