Notícies

Dia Internacional de les Dones Engineyeres

Entrevistem a 4 enginyeres d'Escubedo

Avui, Dia Internacional de les Dones Enginyeres, entrevistem a 4 dones engineyeres d’Escubedo per conèixer els seus punts de vista sobre la seva professió.

  • Quin és el teu rol a Escubedo i com és el teu dia a dia a l’empresa?

Mayte: Principalment és l’aprovisionament de part dels materials per la fabricació pròpia, així com de tot el material outsourcing del nostre centre i part de les filials arreu del món i vetllar perquè aquests arribin d’acord al compromís amb els nostres clients.

Mireia: Soc enginyera de processos i em dedico a analitzar, optimitzar i solucionar els problemes que sorgeixen a producció per millorar el dia a dia de la fàbrica utilitzant la lògica i sobretot el sentit comú. Sempre per trobar les solucions més senzilles i duradores amb els reptes diaris que van sortint.

Montse: M’ocupo de Qualitat proveïdors tot i que faig tasques conjuntes amb Qualitat Planta. El meu dia a dia a l’empresa és molt estimulant, on no hi ha dia que no aprengui una cosa nova.

Sara: Mi función en Escubedo es conseguir información de las cuentas de clientes que gestiono con la finalidad de incrementar las ventas en Escubedo y ofrecer el mejor servicio posible para complir con las necesidades de cliente.

 

  • Com descriuries la teva experiència treballant en un sector majoritàriament masculí? Has hagut de fer front a estereotips de gènere?

Mayte: Personalment em desenvolupo sense cap problema amb companys tant de un gènere com de l’altre, per tant tinc una bona experiència laboral en aquest sentit.

Mireia: Crec que estem en un moment d'inflexió. Per sort amb la meva generació, moltes dones ens hem atrevit a sobrepassar el repte dels estereotips de l'enginyeria. Juntament amb totes les meves companyes de carrera estem formant part del canvi de paradigma i trencant aquesta idea preconcebuda que l'enginyeria i les fàbriques són coses d'homes. Els estereotips de gènere els hem d'afrontar sempre, en tots els aspectes de la vida: els estudis i la feina són un més. És esgotador de la mateixa manera que motiva per lluitar per un canvi imminent.

Montse: És un repte constant ja que moltes vegades hi ha la sensació que he de demostrar més que els meus companys.

Sara: A pesar de que mi experiencia ha sido generalmente positiva, he tenido que hacer frente a estereotipos de género con regularidad. Esto me ha llevado a tener que demostrar mis habilidades de manera más contundente para ser reconocida al mismo nivel que mis compañeros. Los desafíos siempre han sido una oportunidad para crecer personalmente.

 

  • A Espanya, només el 20% d’estudiants d’enginyeria són dones. Què diries a les joves que s’estiguin plantejant estudiar una carrera tecnològica?

Mayte: Endavant! És un món molt enriquidor que et permet veure les coses des de un altre punt de vista i sobretot que et dona la possibilitat d’innovar per adaptar-se en un entorn en costant canvi.

Mireia: A les joves els diria que perdin la por. Que els percentatges només són números i no expliquen tota la realitat. L'única manera d'evolucionar és que formem part del canvi.

Montse: Els diria el mateix que en qualsevol altre carrera, que si de debò és la seva passió, no ho dubtin pas i ho estudiin.

Sara: Que elijan la carrera que les apasione y se atrevan a desafiar los estereotipos. A medida que normalicemos la participación de las mujeres en el ámbito técnico y tecnológico, será menos complicado para las futuras generaciones.

 

  • Com veus el futur de les dones en l'enginyeria?

Mayte: Que necessitem més enginyeres per poder posicionar-nos en un món més igualitari tecnològicament parlant.

Mireia: Com més siguem, més fàcil serà que arribem als llocs de responsabilitat i prenem les decisions. Ara estem en un moment que qui té més experiència no som nosaltres, i això és el que cal canviar.

Montse: Penso que encara queda molt de treball per fer, ja que encara costa molt trovar referents femenins on les joves es vegin reflexades i decideixin triar aquest camí.

Sara: A pesar de que todavía queda un largo camino por recorrer, a dia de hoy la evolución es prometedora. Cada vez son más las mujeres que ocupan puestos de liderazgo en empresas técnicas y tecnológicas, y es gracias al reconocimiento de la equidad en las capacidades entre hombres y mujeres.