Notícies

Comunicat Coronavirus COVID-19

Pautes a seguir per minimitzar-ne la possibilitat de transmissió.

 

Després de les últimes noticies sobre l’afectació del Coronavirus (COVID-19), Escubedo SAU manifesta:

Tenint en compte la situació en la que ens trobem, Escubedo SAU eés sensible a la mateixa i posarà les mesures adients per garantir la salut i la seguretat de tothom. Un cop s’estableixi un Protocol Oficial, el comunicarem.

A partir d’aquest moment i fins que no es normalitzi la situació es prohibeixen:

 1. Les visites externes a Escubedo SAU.
 2. Efectuar visites per motius de feina a qualsevol empresa exterior.
 3. Reunions.

     I així minimitzar la possibilitat de transmissió.

 • És necessari mantenir l’activitat productiva a no ser que hi hagi un posicionament clar de les administracions d’aturar l’activitat.
 •  S’estableix el següent protocol per l’entrada de material i control de transportistes:
  • Els/Les transportistes, igual que qualsevol persona externa, tenen prohibida l’entrada a las instal·lacions sense autorització prèvia.
  • Han de mantenir-se dins el vehicle fins que un/a treballador/a de  magatzem els autoritzi a baixar.
  • Els/Les transportistes han de portar elements de protecció, guants i mascaretes.
  • S’intentarà l’acceptació telemàtica de qualsevol documentació.

Gràcies a tots/es per la vostra col·laboració.