Notícies

  • Home
  • >
  • Notícies
  • >
  • Com viu Escubedo la situació política a Catalunya?

Com viu Escubedo la situació política a Catalunya?

L’activitat d’Escubedo SAU no s’està veient afectada per la situació política de Catalunya i l’empresa funciona amb total normalitat i a ple rendiment.

Com a empresa situada a Catalunya, Escubedo no pot ser aliena a la situació política que viu el nostre país i al ressò internacional que està tenint, per això hem considerat important transmetre un missatge de tranquil·litat als nostres clients i proveïdors.

Tot i la convulsa situació política catalana i les notícies que apareixen en els diferents mitjans de comunicació, tant nacionals com internacionals, Escubedo SAU ha aplicat els plans de contingència i les accions necessàries perquè aquestes circumstàncies especials no tinguin cap influència en el nostre dia a dia com a empresa. Aprofitem, doncs, aquest canal de comunicació per enviar aquest missatge de tranquil·litat als nostres clients i proveïdors.