Notícies

Augment de preus de les matèries primeres

Impacte en el catàleg de productes d’Escubedo a partir de l’1 de gener de 2018.

Com a conseqüència de l’actual activitat econòmica, la demanda de metalls no ferrosos, com el llautó i els aliatges de coure, i d’acers ha augmentat considerablement els darrers mesos. Això ha provocat que els fabricants de productes laminats hagin estat treballant a ple rendiment des d’aleshores, la qual cosa ha causat alhora un augment dels costos de la transformació del preu de les matèries primeres.

Aquests costos creixents han impactat finalment en el nostre negoci i, com a resultat, Escubedo augmentarà els preus dels seus productes. L’augment quedarà reflectit en el nostre catàleg de productes i serà efectiu a partir de l'1 de gener de 2018.