Newsletter

Escunews - Edició Febrer 2019

Les noves instal·lacions, aviat en marxa

A Escubedo seguim creixent i millorant per optimitzar la feina i satisfer el màxim als nostres clients.

Al llarg d’aquest 2019 s’aniran posant en marxa les noves instal·lacions d’Escubedo a Riudellots de la Creu (Girona). La primera fase s’iniciarà amb l’entrada en servei del nou magatzem de 3.000 m².

En aquest nou magatzem disposarem de tres línies totalment automàtiques per a l’emmagatzematge de 20.000 caixes, juntament a nous lineals per a l’emmagatzematge de palets. Les entrades es faran de forma automàtica amb els robots Weasel® de SSI Schaefer i, a la sortida de les línies automàtiques, un robot paletitzador anirà paletitzant tots els nostres enviaments.

Tres molls de càrrega augmentaran també l’eficiència dels nostres processos logístics.

El 2019 serà un any de canvis i millores que anirem implantant poc a poc.

 

Nous mascles plans PCB

 

Escubedo afegeix els nous mascles PCB amb referències 9820 / 9822 / 9823 a la seva gamma de productes.

Les referències 9820 / 9822 / 9823 dels mascles plans PCB ja estan disponibles al catàleg d’Escubedo des de finals del 2018.

El subministrament d’aquests mascles de manera estandarditzada es farà en cadena, per tal de poder-los muntar de forma automàtica a les plaques PCB.

Tota la informació sobre aquests nous mascles plans PCB es pot trobar en els següents enllaços del nostre lloc web:

Sèrie mascles plans UP-STA

Sèrie 9820 dels mascles 6.3 mm

Creixement de les exportacions de components d’automoció

Durant els dos primers quadrimestres del 2018, les exportacions dels proveïdors espanyols d’automoció han crescut una mitjana del 9% respecte el 2017, segons SERNAUTO.

Si ho desglossem per quadrimestres, trobem que de gener a abril del 2018 es van exportar equips i components d’automoció espanyols per un valor de quasi 7.300 milions d’euros (un 9,4% més que al mateix període del 2017) i de maig a agost la xifra va ser de gairebé 7.000 milions d’euros (un 8.6% més que durant els mateixos mesos del 2017).

La Unió Europea és la principal destinació de les exportacions de components d’automoció espanyols, amb una quota de mercat que oscil·la entre el 70,6% i el 72,3% i que entre els dos quadrimestres suma un volum de vendes de 10.205 milions d’euros. De gener a agost del 2018 lideren aquesta evolució de les exportacions amb taxes de creixement positives els següents països: Portugal (33%), França (10,9%), Polònia (9,35%), Alemanya (4,3%), la República Txeca (4,05%) i el Regne Unit (1,85%).

A la resta del món, el Marroc se situa com el primer mercat fora de la Unió Europea, amb una xifra total de 593 milions d’euros i un creixement del 3,05% respecte el 2017, mentre que els Estats Units es queden en segona posició amb 562 milions d’euros, tot i haver patit una desacceleració del 0,25%. En tercer lloc, amb un total de 422 milions d’euros hi ha la Xina, que ha crescut un 16,7% durant els dos quadrimestres.

També destaquen les exportacions de components d’automoció espanyols a Argèlia, un mercat que ha experimentat un fort creixement del 4,5% respecte el mateix període del 2017, assolint els 315 milions d’euros. Per darrere quedarien Sud-Àfrica (42,15%), Brasil (25,55%) i Rússia (16%).

Veure el detall de les exportacions de components d’automoció espanyols durant el segon quadrimestre del 2018.

Veure el detall de les exportacions de components d’automoció espanyols durant el primer quadrimestre del 2018.